Hon säger att svensk sjukvård behöver bli mer tillgänglig och komma närmare befolkningen och att digitala lösningar är viktiga i den utvecklingen. Därför ska ingången till vården via 1177 Vårdguiden bli mer digital, och bland annat möjliggöra kommunikation via bilder och videosamtal.

Fakta: Utvecklingspengar för digital vård

Regeringen avsätter nu 33 miljoner kronor i år för utveckling av 1177 Vårdguiden. Pengar komme..

Fakta: Utvecklingspengar för digital vård

Regeringen avsätter nu 33 miljoner kronor i år för utveckling av 1177 Vårdguiden. Pengar kommer även att avsättas under 2020 och 2021.

Pengarna ska användas till att göra tjänsten mer digital, och möjliggöra vårdmöten via bild och video. Syftet är bland annat att kunna ge bättre guidning till egenvård, ordna så att informationen följer med patienter genom vårdens olika steg, ge verksamhetsstöd till sjukvården, införa digitala tidsbokningar, och eventuellt också använda artificiell intelligens i tjänsten. Patienter ska också få möjlighet att följa sina remisser.

När nyheterna införs är inte klart, de kommer lanseras lite vartefter de blir färdiga.

Källa: Regeringen, SKL och Inera

Därutöver är planen att införa digitala tidsbokningar och eventuellt också använda artificiell intelligens. Patienter ska också få möjlighet att följa sina remisser.

Annons

Utvecklingen görs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tillsammans med dotterbolaget Inera.

TT: Ska det gå att träffa läkare genom Vårdguiden?

– Det finns nätläkarbesök på vissa håll i vården redan i dag, men tanken är här att vi ska väva ihop olika funktioner, säger Marie Morell (M), ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation.

Men alla patienter klarar inte det digitala. Därför kommer den vanliga vägen till vården att finnas kvar, där patienter helt enkelt ringer på en vanlig telefon utan att behöva knappa, förklarar hon.

TT: Hur blir det med sårbarheten i en ökad digitalisering?

– Jag tänker att det är helt nödvändigt att bistå de medborgare som behöver vända sig till vården. Men det är klart, det gäller att alltid ha en beredskap för sårbarhet, säger Lena Hallengren.