Frikyrkligheten i Tidaholm förr och nu var rubriken när Krister Rohman besökte torsdagsträffen. Det är en vidsträckt tidsepok inom den frikyrkliga verksamheten i Tidaholm från mitten av 1800-talet till nutid.

Alla kanske inte känner till att den som räknas som Tidaholms grundare, Hans Henric von Essen (1820-1894) även var en hängiven kristen som gillade att hålla i egna predikningar. Hans Henric förekommer bland annat i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen som provinsombud 1858-1894.

— Biskop A F Beckman utfärdade ett särskilt predikotillstånd till honom 1879, vilket fordrades för att Hans Henric von Essen som lekmannapredikant skulle få tillstånd att predika i Svenska statskyrkan, kunde Krister Rohman berätta.

Hans Henric von Essens betydelse för frikyrkligheten i Tidaholm går inte att underskatta.

— Han ordnade så kallade konventiklar i sitt hem på godset Tidaholm på 1850-talet. Han upplät även en tomt på nuvarande Missionshusgatan till Tidaholms missionsförening 1873 för en årlig avgift av 2 kronor, där missionsföreningen kunde bygga Tidaholms gamla missionshus. Det första missionshuset i Tidaholm, vilket numera är rivet.

Olika huvudbudskap

Uppdelning i olika samfund skedde framförallt i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

— Man fokuserade då på olika sanningar i det kristna budskapet och gjorde delar av förkunnelsen till sitt eget huvudbudskap, menade Krister Rohman.

Annons

Under slutet av 1900-talet och 2000-talet har samfunden närmat sig varandra allt mer och flera tidigare samfund har förenats till nya samfund. Samverkan, där kunskap och gemenskap samlas, måste ske för att all ”frivilligverksamhet” skall bestå och forma en trygg miljö och ett säkert samhälle till fördel för alla.

I Tidaholm representerar de olika kyrkorna i dag Equmenia (Immanuelskyrkan), Pingströrelsen (Pingstkyrkan), Evangeliska Frikyrkan (Fridhem) och Frälsningsarmén.

— All verksamhet i församlingarna finansieras genom frivilliga gåvor av församlingsmedlemmar och mötesbesökare.

Krister Rohman har sammanställt viktiga årtal för olika samfund som fick fäste i Tidaholmbygden

Immanuelskyrkan

1868 bildades Tidaholms missionsförening

1872 bildas Tidaholms missionsförsamling

1873 byggs Tidaholms gamla missionshus

1902 byggs Immanuelskyrkan

1902 rivs Tidaholms gamla missionshus

2013 sker namnbyte till Immanuelskyrkans församling.

Filadelfia och Pingstkyrkan

1920 bildas församlingen - troligen i Dimbo.

1934 byggs ett nytt Filadelfia på Villagatan i Tidaholm till en kostnad av 19000 kr.

1976 övertas Filadelfiabyggnaden av Odd Fellow och samma år invigs nya Pingstkyrkan vid Nya torget.

Fridhem

1892 bildas församlingen i Söderängen, Klämmesbo. Den första dopplatsen var Hyltan

1897 byggs en ny kyrka på Skolgatan i Tidaholm. August Bill sålde sin stuga och satte in pengarna i bygget.

1898 startas söndagsskolan

1981 invigs ny kyrkolokal. Kostnad 1,3 miljoner kronor.

1992 förenas Elim, Betel, och Fridhem till en församling.

Second Hand-verksamheten har blivit betydelsefull för församlingen

— Genom Second Hand har ca 4,5 miljoner kronor skickats till sociala projekt i Sverige och olika delar av världen, berättade Krister Rohman.

Frälsningsarmén

Bildas 1890 i Tidaholm. Första möteslokalen var Logen Vulcan

1895 byggs lokalen på Hägnevägen

1897 bildas Fribaptistförsamlingen.

1900 byggs Elim på Vasagatan.

1992 förenas Elim, Betel och Fridhem till Fridhems församling.

Betania

1870 bildas församlingen i Acklinga och tillhör Örebromissionen

1900 flyttar församlingen till Tidaholm

1910 byggs Betania på Trädgårdsgatan. Fastigheten är numera privatbostad - församlingen är avvecklad.

Lutherska missionshuset

1923 byggs missionshuset vid Järnvägsgatan

1930-talet läggs församlingen ned. Fastigheten är i dag privatägd.