Under vecka 25, från måndag 17/6 till torsdag 20/6, undersöker Skövde kommun ledningsnätet med rök. Det är bland butikerna i östra Stallsiken som sökningen pågår, och ledningar kopplats ihop felaktigt. Med röken hoppas man snabbt hitta felen.

Röken pumpas ner i huvudledningarna och pyser ut i gatubrunnar och stuprör.

Kommunen meddelar att de fastighetsägare som påverkas kommer att bli kontaktade av entreprenören Pollex. Berörda fastighetsägare uppmanas fylla på vatten i alla vattenlås.