Rötterna har trängt in i rören och det har visat sig vara mer eller mindre totalstopp i ledningarna just vid korsningen Idrottsgatan/Ramstorpsvägen.

Det håller på att åtgärdas.

— Först och främst har vi tagit reda på hur ledningarna går under marken eftersom dokumentation saknas. Vi har lejt in en rotskärningsmaskin som skär av rötterna och som fräser rent i dagvattenledningarna. När man ser hur rötterna växt och blockerar rören är det lätt förstå att vattnet inte rinner undan, säger Uno Källström.