Skaraborgs sjukhus beräknas få ett underskott på 23 miljoner kronor i år och andra sjukhus ligger back med ännu större belopp. Men Socialdemokraterna föreslår nu att underskotten för akutsjukhusen skrivs av helt. Det handlar om 270 miljoner kronor totalt för sjukhusen i regionen.

— Sedan de tillträdde har Alliansen och Miljöpartiet parkerat pengar i Vänersborg. I varje budget har vi sagt att det behövs mer pengar till verksamheterna för att korta köer och öka tillgängligheten, säger Alex Bergström (S), regionråd i opposition.

Förra året gjorde sjukhusen ett underskott på runt 180 miljoner kronor, samtidigt som Västra Götalandsregionen som helhet landande på 1,6 miljarder kronor plus.

— Situationen är densamma i år. Det beräknade underskottet för sjukhusen är 270 miljoner kronor och prognosen för regionens resultat är 1,4 miljarder kronor. Därför vill vi ta regionens sjukhus ut ur skuldfällan och nollställa minusresultaten, säger Alex Bergström.

Annons

Socialdemokraterna tycker att det är orimligt att regionen gör stora överskott samtidigt som sjukhusen brottas med stora problem. Partiet tar upp rapporter om stängda vårdplatser, bland annat inom BUP, ökande vårdskador, personalbrist och växande köer.

Att Skaraborgs sjukhus inte lyckas rekrytera tillräckligt många läkare och sjuksköterskor framhålls ofta som ett skäl till problem som stängning av vårdplatser inom BUP och längre väntan på operation, vilken skillnad gör då tillskott av pengar?

— Att år efter år tvingas arbeta med underskott och besparingar tar på verksamheten. Vi måste ha attraktiva arbetsplatser, skapa lugn och ro i organisationen och inte år efter år krav på effektiviseringar och besparingar, säger Alex Bergström.

I november ska regionen besluta om tilläggsbudget för 2018 och Socialdemokraterna kommer då att föreslå avskrivning av underskotten och att nya ”realistiska” ramar ges för 2018.

Med tanke på storleken på Skaraborgs sjukhus budget på fyra miljarder kronor, hur stor effekt får en avskrivning av 23 miljoner kronor?

— Det är en del. Vi lägger också en halv miljard kronor mer på akutsjukhusen i vår budget. Om man har 23 miljoner kronor i underskott och vi ska ha ekonomisk balans förväntas åtgärder. Vårdpersonal känner av en tung arbetsmiljö och en anledning är de ständiga sparbetingen, säger Alex Bergström.