SOK Sisu har i dagsläget cirka 400 medlemmar och 25 av dem dök upp på klubbens årsmöte.

Under 2017 har klubben investerat i ett nytt kök i Sisustugan, handikapptoalett och ett nytt avloppssytem till bergshyddan.

Klubben planerar att köra öppet hus under våren och har lagt pengar på att reparera fordon och utrusning till konstsnöanläggningen.

Det ekonomiska resultatet visade ett underskott på 166 000 kronor.

Något som drygade ut kassan vara DM i orienteringar och tävlingar gemensamt med Mullsjö. Även Tidaholmsloppet i rullskidor och inlines har varit fördelaktigt för klubbens välmående.

Dessutom har klubbens ungdomar presterat starkt på tävlingar runt om i landet, i såväl Ica cup som Folksam cup.

En av klubbens ungdomar, 14-åriga Stina Karlsson, fick en gåva från klubbens minnesfond.

Två styrelseledamöter avgick på årsmötet - Helena Hammar och Mats Karlsson.