Ökningen jämförd med förra året, då motsvarande siffra var ungefär 1 900 personer, förklaras med flera nya utbildningsprogram och utökat utbud av kurser.

– Till hösten tar vi in studenter på åtta nya utbildningsprogram och det har gjort att vi både får flera sökande och kan anta fler studenter, säger Lena Mårtensson som är prorektor för Högskolan i Skövde i ett pressmeddelande.

Högskolan i Skövde ökar även antalet antagningar till fristående kurser. I det aktuella urvalet har Högskolan gjort nästan 4 000 antagningar, motsvarande siffra inför höstterminen 2017 var 2 300 antagningar.

Ökningen på kurssidan är något av omställning för Högskolan i Skövde:

– Jag tror vi kommer att få se ytterligare ökning på kurssidan under de kommande åren, säger Lena Mårtensson.

Det som nu har ägt rum är det så kallade första urvalet. De som fått ett positivt antagningsbesked ska nu svara om han eller hon vill ha kvar sin utbildningsplats. I början av augusti görs ett andra urval och därefter startar höstterminen den 3 september.