Vapenamnesti innebär att den som har skjutvapen och ammunition utan tillstånd kan under amnestin lämna in det till polisen utan att bli straffad. Man kan även vara anonym och behöver då inte svara på några frågor eller uppge sitt namn.

Nu har polisen sammanställt hur vapenamnestin, som varande i ungefär tre månader, har gått.

Totalt lämnades cirka 12 000 vapen in där merparten kommer storstadsregionerna, skriver polisen på sin hemsida. Jaktvapen står för störst andel av de vapen som samlats in, men över 3 500 enhandsvapen är också inlämnade. När det gäller ammunition har totalt 28 ton kommit in.

– Vi har fått in vapen som vi tidigare inte visste var de fanns, vem som hade dem, hur de förvarades eller att de över huvud taget existerade. Det är positivt att de nu är borta från samhället, säger Joakim Norenhag samtidigt som han berättar att det här inte behöver betyda att det kommer bli färre skjutningar och färre brott som begås med skjutvapen:

– En vapenamnesti löser inte den här problematiken. Däremot utgör den ett komplement till det övriga arbetet som polisen, andra myndighet och övriga delar av samhället gör för att komma till rätta med skjutningarna.

Fotnot: Se faktaruta för att se hur många vapen som samlades in i din region.

Så många vapen/vapendelar lämnades in under amnestin

Region Nord: 1521.

Region Bergslagen: 1170.

Region Mitt 1236.

Region Stockholm 199..

Så många vapen/vapendelar lämnades in under amnestin

Region Nord: 1521.

Region Bergslagen: 1170.

Region Mitt 1236.

Region Stockholm 1990.

Region Öst 1268.

Region Väst 2380.

Region Syd 2568.

Annons