På senare år har Trafikverket haft ett stort problem med att många väljer att ta till fusk på kunskapsprovet vid körkortstagning. Istället för att skaffa sig en förståelse väljer man att gå andra vägar för att klara provet. Vissa elever söker sig till utbildare som har stulit frågorna från provbanken och ger dem de rätta svaren, medan andra använder sig av mobiltelefoner och hörsnäcka vid provtillfället.

Magnus Wärnklint på Centrala trafikskolan i Tidaholm upplever att problemet många gånger bottnar sig i språkförbistringar.

— Språket är en stor svårighet i vårt jobb. Elever som inte kan svenska så bra får väldigt svårt att skaffa sig kunskap och förståelse. Det är klart att det försvårar inlärningen om eleven har svårt att förstå oss och vi inte heller kan erbjuda undervisningen på andra språk. Därför får man kanske ha lite förståelse för varför folk försöker ta genvägar. Det är inte alltid deras eget fel, förklarar han.

Många är bekväma

Bland den grupp av individer som fuskar finns även de som inte har några språksvårigheter att skylla på, utan helt enkelt är bekväma.

Annons

— Många orkar inte lägga ned den tid som krävs för att sätta sig in i teorin, utan går och skriver provet lite på chans. Dels leder det till långa köer, men också att personer som är rena trafikfaror får göra körprovet. När det gäller fuskare finns det sådana som har klarat taxiprovet, men inte ens kan högerregeln.

Många slutar

Magnus berättar vidare att denna problematik i sin tur har lett till att allt fler körprovsansvariga väljer att sluta på sina jobb, då de utsätts för stora risker.

— Många prövare tycker helt enkelt inte att det är värt att riskera sina liv på grund av detta. Man kan ju fråga sig om det är värt att tappa prövare bara för att ha så många kunskapsprov.

Han vill även uppmana de föräldrar vars barn ska ta körkort till att också de ta sitt ansvar.

— Vi måste få föräldrarna att se över barnens attityd till körkortet och framför allt inte låta dem gå till körskolor som hjälper dem att fuska. Man måste fundera över vad som är viktigt - att barnen klarar frågorna eller att de överlever.

Nytt system

Med anledning av det utbredda fusket på Trafikverkets kunskapsprov har nu ett nytt system arbetats fram. Detta kommer att tas i bruk på samtliga förarprovskontor innan årsskiftet. Det nya systemet har en provbank med tusentals frågor, där datorn skapar ett unikt prov för varje elev och provtillfälle. Detta gör att en elev kan göra provet ett tiotal gånger utan att samma fråga dyker upp igen. Frågorna får även flera olika svarsalternativ som kan bytas ut. Magnus har höga förhoppningar på det nya systemet, men tycker att något borde ha gjorts åt problemet betydligt tidigare.

— Jag tror att det här kommer att bli mycket bättre. Det känns som det kommer att bli mycket svårare att fuska, men det är synd att det har tagit för lång tid. De ansvariga har skyddat sig själva genom att låtsas om att de inte visste att fusket förekommer .