Peter Friberg (M) med flera framhåller i en motion att det föreligger en risk att en politisk gruppering kan styra skrivningen i ett beslut eftersom arbetsordning och reglementen endast reglerar hur många som ska justera ett protokoll.

Friberg vill förebygga den risken med beslut om att protokoll i nämnder, kommunstyrelsen och utskott ska justeras av ordförande samt en justerare från den politiskt motsatta sidan. Om ordföranden representerar majoriteten ska justeraren representera oppositionen och vice versa.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar i sin utredning att det är fullt möjligt att föra in de bestämmelser som föreslås.

Kommunstyrelsen ställde sig enigt bakom motionen och förordar att kommunfullmäktige ska säga ja till den lagda motionen.