Skövde kommun redovisar nu resultatet av en trygghetsundersökning som gjordes under hösten 2018. 1200 personer bosatta i Ryd, Skultorp och Skövde centrum intervjuades om hur de upplevde tryggheten i sina respektive områden.

– Det finns en förutfattad bild om att det är otryggt i Ryd, och det är framförallt personer utanför Ryd som har den föreställningen. Därför fanns det ett stort intresse att jämföra den upplevda tryggheten hos de boende i Ryd med de som bor i Skövde centrum. Skultorp är med i undersökningen som referensgrupp, säger Markus Wästefors, säkerhetschef på Skövde kommun, i ett pressmeddelande.

I Skultorp kände sig 95 procent av de tillfrågade mycket eller ganska trygga. För centrum var motsvarande andel 93 procent och i Södra Ryd 90 procent.

Omkring var tionde person i centrum och Södra Ryd vill inte gå ut på kvällarna.

– Minst trygga känner sig de boende i områdena under kvällstid. I Skövde centrum är det elva procent av de intervjuade som undviker att gå ut under kvällar och nätter. I Ryd är motsvarande andel tio procent och i Skultorp fem procent, uttalar sig Markus Wästefors i pressmeddelandet.

Men det är inte personer som stör ordningen som upplevs som det största problemet i de tre områdena, utan nedskräpning, skadegörelse och klotter. Även tung trafik och buskörning upplevs som ett större problem än personer som stör ordningen, enligt kommunens pressmeddelande.

Annons