I ett samarbete mellan kommunen, Skövdebostäder, Balder, förskolan Kameleonten och Svenska kyrkan ska Södra Ryd med allmänhetens hjälp städas. Kampanjen kallas pRYDligt och pågår under våren från 16 april till 6 maj.

– Vi i Skövde kommun har, tillsammans med de övriga aktörerna, under två år jobbat för att förändra attityden till nedskräpning. Det är ett kollektivt ansvar att ta hand om vår utemiljö, säger Karin Holm som är områdesutvecklare i Södra Ryd.

– Det bor nästan 7000 personer i Ryd, på en ganska liten yta, så det märks när det blir skräpigt.

En av de första gemensamma aktiviteterna hålls på fredag då det är städdag för förskolan och förskoleklasserna och för alla som vill. Man samlas på torget och alla får handskar, skräppåse och möjlighet att låna en skräpplockare. Driftenheten på Skövde kommun kommer att finnas på plats för att hjälpa till och under städningen kommer det att bjudas på fika.

– Tanken är också att alla som jobbar i Ryd ska kunna vara med och städa en stund på lunchrasten och kanske få en korv med bröd istället för att sitta kvar i lunchrummet, säger Mark Hudson, som är integrationssamordnare vid Svenska kyrkan i Skövde

På lördagen blir det familjedag i städningens tecken. Förutom att plocka skräp kan deltagarna prova att Plogga, det vill säga att plocka skräp samtidigt som man joggar.

Annons

Det låter som om det blir många som ska städa. Kommer skräpet att räcka till åt alla?

– Ja, då. Efter den sena snösmältningen har det kommit fram en hel del skräp som behöver plockas upp, säger Mattias Johansson från Skövdebostäder.

Det blir loppis och klädbytardag i Rydskolan, Baltazhar skapar av återvunnet material i biblioteket och där kan man också prova instrument hos Kulturfabriken/musikskolan. Det arrangeras också tipspromenad och den som vill kan prova att cykla på elcykel.

– Även om man inte slängt skräpet så kan man ta upp ta upp det. Om alla gör det så kommer vi att se skillnad. Det är det som är grunden i kampanjen pRYDligt, att vi gör det tillsammans i stadsdelen, säger Karin Holm.

– Det är också en möjlighet till gemenskap under dagen, samtidigt som man gör något bra för samhället, säger Mark Hudson.