Oppositionsrådet Runo Johansson (L) skrev tidigare att han var lika ovetande som oss moderater över vad som skulle ske på söndagskvällen den 16 december. Ändå var det han som kallade oss till ett möte med honom och kommunalrådet?

Majoriteten (S, V och MP) skrev i sin replik att de under hela hösten har försökt att vädja till Moderaterna och ”Mitt Tidaholm” om att ena sig. Vi är något förvånade över detta, då några sådana vädjanden inte nått oss.

Nej majoriteten ställde sig inte bara bakom valberedningens förslag, utan var mycket aktiva under det extra valberedningsmöte som var en timma för själva kommunfullmäktige, samt begärde även en ajournering direkt när sammanträdet skulle börja.

För övrigt så består den totala oppositionen av fem partier med 20 ledamöter av de totalt 41 som finns i kommunfullmäktige, samt att ”Mitt Tidaholm” är inget parti utan en valteknisk samverkan mellan L, C och KD.

Vad det gäller uppdraget som vice ordförande i en nämnd så styrs det inte på majoritetens premisser, utan det vilar på kommunallagen och av kommunfullmäktiges beslutade reglementen.

Vi moderater har genom åren haft dugliga vice ordföranden som även skött nämndernas ledning när majoritetens ordförande inte har kunnat tjänstgöra utav olika anledningar och vi tar alltid våra uppdrag på största allvar och ser det absolut inte som något ”tröstpris”.

Annons

Moderata kommunfullmäktigegruppen

Val