Där finns både hållbara transporter, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbara städer, trafiksäkerhet och regionalutveckling, hållbar konsumtion och produktion genom hållbar offentlig upphandling. Dessutom står det att klimatåtgärder ska genomsyra alla nationella beslut och prioriteringar.

Sverige har höga ambitioner med att minska utsläppen av växthusgaser. En sådan ambition är målet om en fossil oberoende fordonsflotta. Den socialdemokratiska regeringen investerar i fler bostäder, fler jobb men också i bättre arbetsförhållanden.

Skövde kommun kan vara med i framkant i omställningen till ett hållbart samhälle på olika sätt. I en osund konkurrenssituation med dumpade priser på en överetablerad marknad finns det risk att både köpare och säljare av transporter tummar på säkerhet, miljötänk och socialt ansvar. Allt i jakt på kortsiktiga kostnadsbesparingar. Det blir en negativ spiral som måste brytas. Ett sätt är att alltid ställa krav i upphandlingen på hållbara transporter.

Annons

I en kommun utförs både direkta transporter så som skolskjutsar och inom hemtjänsten. Men också indirekt när leveranser av mat och varor sker till olika institutioner. Om krav på miljö, schyssta villkor till de anställda och trafiksäkerhet ställs redan vid upphandlingen ger vi dessutom seriösa åkare chansen att konkurrera på lika villkor.

I upphandlingen kan krav på resurseffektivitet, miljö och trafiksäkerhet ställas.

På så sätt kan vi få säkra, trygga arbetsplatser samt bidra till en bra miljö.

Därför bör Skövde kommun se till så att alla instanser gör hållbara offentliga upphandlingar. Vi kan också se till så att nödvändiga klimatåtgärder ska genomsyra alla beslut och prioriteringar.

Monica Green, Eva Larsson, Per Johansson, Robert Ciabatti och Göran Bergman socialdemokraterna.