Många förstagångsföräldrar oroar sig inför förlossningen – något som försäkringsbolaget Gjensidige vill ändra på genom att använda sig av virtual reality-teknik (VR).

Deras film, som är framtagen på Örebro Universitetssjukhus, är den första i världen som visar en riktig förlossning i VR.

– För att alla ska få förståelse för hur en förlossning verkligen går till kan ny teknik möjliggöra och öppna upp för att fler blivande föräldrar ska känna sig bekväma och förberedda inför sin förlossning, säger Kristina Müller, chefsbarnmorska på BB Stockholm, i ett pressmeddelande.

Gjensidige har därför skickat ut VR-kit till över 200 mödravårdscentraler i Sverige för att göra filmen lättillgänglig för kommande föräldrar.

Används redan mot sociala fobier

Virtual reality används i dag inom bland annat KBT-forskning på Stockholms Universitet där människor med sociala fobier får prova VR för att bota sin fobi.

– Digitaliseringen är i dag ett faktum – utbildningen inför förlossningar behöver ligga i fas med utvecklingen och de möjligheter som detta innebär. Genom att filma en förlossning i VR förmedlas en äkthetskänsla som är svår att få fram i befintligt förlossningsförberedande material, säger Lina Winqvist, marknadschef på Gjensidige Försäkring.