Ingemar visade var Josef Gustavsson ”Seves-Josefs” sågverk låg. Där jobbade som mest 12-14 personer. De tjänade 1949 1,70 kr i timmen. På Marbodal tjänade man då 1,50 kr. När det inte fanns jobb i sågen ordnade ”Seven” andra jobb som till exempel dikningsarbete.

Från 1930-talet fram till 1961 fanns också en affär i Orleka. Det var en filial till M A Janssons i Fröjered. Den sista ”bodknodden” var med på vandringen.

Från början fanns det sex gårdar i Orleka som senare delades. Vid det laga skiftet som vann laga kraft 1850 flyttades de flesta gårdar ut. Det tog fem år att genomföra det. De flesta hus plockades ned och flyttades.

I Orleka byggdes på 1940-talet en gemensam bastu. Ingemar berättade om den gemenskap som bastun skapade. Ibland utmanade de unga grabbarna varandra att till exempel springa nakna till den allmänna vägen och tillbaka.

En träkyrka har också funnits i Orleka. Om den finns inte mycket skrivet men den revs troligen i samband med reformationen. Hembygdsföreningen satte på 1980-talet upp ett träkors på den troliga platsen.

På 2000-talet har några hus som tidigare varit sommarstugor eller obebodda renoverats och byggs till och blivit åretruntbostäder. Antalet åretruntboende har därför ökat något och det finns många barnfamiljer.

Deltagarna tackade Ingemar för en väl förberedd och innehållsrik vandring med tillbakablickar till gångna tider.

Annons

Lennart Axelsson

Fridene Fröjered Korsberga Hembygdsförening har varit på vandring i Orleka.
Foto: Privat