Skaraborgs sjukhus har sedan i helgen sett en tydlig ökning av patienter som kommit in till sjukhuset med besvär kopplade till värmeböljan.

– Som jag bedömer det är det en kombination av att det har varit över 30 grader flera dagar i följd och dessutom hög luftfuktighet, säger chefläkare Annette Trenge Jarlshammar.

De flesta som kommit in är äldre.

– Många har kommit in på grund av vätskebrist, att man inte druckit tillräckligt eller fått i sig tillräckligt med salt. Det har lett till att man känner sig nedsatt allmänt, trött och yr. Det kan också vara försämringar i kroniska tillstånd, säger Annette Trenge Jarlshammar.

Situationen var redan pressad på sjukhuset, då bemanningsproblematiken är som värst på sommaren. Inflödet av patienter med värmebesvär har ytterligare försvårat.

– Vi har många överbeläggningar på alla medicin-avdelningar. Vi har också behövt utlokalisera till kirurgområdet, säger Annette Trenge Jarlshammar.

Hon hyllar det goda samarbetet som finns på sjukhuset och personalens insatser i den krävande situationen.

- Tack vare det har vi kunnat hantera situationen. Vi har fått låna platser på kirurgi när vi haft det som värst. Personalen gör sitt yttersta, de tänjer sig och tar större patientgrupper för att vi ska klara oss, säger Annette Trenge Jarlshammar.

Annons

Skaraborgs sjukhus stämmer också av med andra sjukhus.

– Vi har ingen annan hjälp att vänta från andra sjukhus. Läget är minst lika tufft på andra sjukhus i regionen. Det är en betydlig påverkan överallt, säger Annette Trenge Jarlshammar.

Hon känner inte till något fall där en person avlidit till följd av hettan.

- Men dödligheten ökar klart vid extrema perioder, säger Annette Trenge Jarlshammar.

Rådet hon vill ge är att vara noggrann med att få i sig tillräckligt med vätska och salt. Man får äta och dricka även om man inte är hungrig eller törstig.

– Vi är känsligare för höga temperaturer i Nordeuropa eftersom vi inte är vana vid det. Särskilt äldre och personer med kroniska sjukdomar, men även funktionsnedsatta, små barn och gravida är känsliga. Även personer som tar vissa läkemedel, som vätskedrivande läkemedel. Äldre har svårare att reglera temperaturen och man kan också ha svårare att känna törst, säger Annette Trenge Jarlshammar.

Skaraborgs sjukhus Skövde har inte haft några problem med att hålla det svalt i lokalerna för patienterna. Skaraborgs sjukhus Lidköping har haft viss brist på kyla och där har man fått prioritera.

– Kylan har kunnat omfördelas till lokaler där patienter vistas. En del administratörer har fått det mer hett om öronen, säger Annette Trenge Jarlshammar.