Pensionärsrådet motiverar att Närhälsan Tidan är Skaraborgs bästa vårdcentral så här: ”Närhälsan Tidan vårdcentral tilldelas utmärkelsen för sitt ihärdiga arbete med tillgänglighet, hembesök och uppföljning av läkemedel till äldre. Genom att möta sina patienter respektfullt, göra dem delaktiga i sin egen vård, informera och ge en kontinuitet i vården gör Närhälsan Tidan vårdcentral ett mycket gott arbete för sina äldre patienter.”

Utnämningen sker på tisdagen 4 december i Mariestad. Ami Hertzman, verksamhetschefen vid Närhälsan Tidan, Eliza Checinska-Wysota, ansvarig hemsjukvårdsläkare ska medverka, liksom ordföranden i Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, Gunilla Druve Jansson (C).