Det var på hösten 2010 som det uppmärksammade mordet inträffade i Skara. Gärningsmannen dödade och styckade sin sambo i deras hem och meddelade när han anmälde sig själv att han också ätit av kroppen.

Han dömdes till rättpsykiatrisk vård på Karsuddens sjukhus och enligt läkaren har detta fungerat bra. Så bra att denne nyligen ansökte om en tre dagars permission tillsammans med en släkting.

Men åklagaren sa nej.

Detta på grund av att mannen fortfarande "uppvisar ett aggressivt och normöverskridande beteende". Detta med hänvisning till det brev han skickat till patent- och registreringsverket.

Ärendet har vandrat genom två rättsinstanser.

Båda har sagt nej, trots att den dömde fick stöd av ytterligare en läkare.