Det var i november förra året som Miljönämnden östra Skaraborg beslutade att förelägga regionen med hot om vite eftersom man funnit brister på fyra punkter vid några av avdelningsköken.

Det handlade om personal som behövde instrueras och utbildas i grundläggande livsmedelshygien, avsaknad av fungerande rutiner för övervakning av temperatur på återuppvärmd mat och handtvätt i samband med mathantering. Man krävde också att sjukhuset införde fungerande rutin för att säkerställa att patienter med matallergi eller intolerans får rätt mat.

Annons

Regionen fick två veckor på sig att åtgärda bristerna. Annars riskerade den vite på sammanlagt 20 000 kronor.

Efter en ny kontroll i mitten av december konstaterade Miljösamverkan östra Skaraborg att bristerna inte åtgärdats.

I mitten av januari vände miljösamverkan sig till Förvaltningsrätten i Jönköping för att få utdöma vitet.

Här skrev man bland annat: "Livsmedelsföretagaren har inte utfört de åtgärder miljönämnden beslutat om. Därmed kvarstår de livsmedelshygieniska riskerna i verksamheten och miljönämnden beslutar därför att ansöka om utdömande av vite."

Nu har rätten kommit med sitt svar.

"Det har inte framkommit något i målet som ger anledning att anta att adressaten saknat möjlighet att vidta åtgärderna enligt föreläggandet. Ändamålet med vitet har inte förlorat sin betydelse. Det har heller inte framkommit några särskilda skäl till att jämka vitesbeloppet", skriver rätten i sitt beslut och bifaller samtidigt ansökan från Miljösamverkan östra Skaraborg.

Därmed ska Västra Götalandsregionen betala 20 000 kronor till staten.

Regionen har dock möjlighet att överklaga beslutet.