Det har redan gått fem år sedan Skogsmuseet i Daretorp invigdes. Sedan dessa har utvecklingen rusat och idag har museets besökare större krav på information och tillgänglighet till olika data. Genom föreningens kontakter i nätverket NAV (Industrihistoria och Arbetslivsmuseer i Väst) började inspirationen för att utveckla skogsmuseet spira.

Inom Leader Östra Skaraborgs program för lokal utveckling fanns möjlighet att söka bidrag till ett digitaliseringsprojekt. I höstas inleddes arbetet med att söka medel från Leader Östra Skaraborg för att göra skogsmuseet i Daretorp interaktivt. Projektnamnet är Daretorps Interaktiva Skogsmuseum. Hösten 2020 ska arbetet vara avslutat.

– Besökaren kommer då att själv kunna söka information om olika föremål genom olika digitala stationer i utställningen, förklarar Helena Dagman och fortsätter:

– Målsättningen är också att flytta in skogen alla ljud i museet så att besökaren får en förnimmelse av att befinna sig i skogen. Inom projektet kommer man även arbeta fram program för olika typer av temadagar för skola och föreningar med skogens förtecken.

Uppläggningen för ett projektbidrag från Leader Östra Skaraborg är att det kontanta bidraget ska kvittas mot ideella arbetstimmar. I detta fall räknar föreningen med att inom projektet utför minst 1500 timmar till ett värde av över 330 000 kronor. I det ideella arbetet ingår bland mycket annat att bygga flera nya utställningsmontrar. För att utveckla den lokala databasen och digitalisera uppgifterna om varje föremål kommer föreningen att anställa en ungdom från bygden.

Annons

– Den som känner för att göra en insats i projektet är hjärtligt välkommen i arbetsgemenskapen. Vi startar redan kommande måndag med ett stormöte, säger Helena avslutningsvis.

Lena Jonsson