Med exempel från olika företag i Skövde har eleverna på bland annat Eriksdalskolan fått träna på matematiska problem tagna ur verkligheten.

– Vi vill inspirera eleverna, visa vardagsmatematik och påvisa att matte används inom många olika områden, säger Catarina Tholson som är förstelärare i matematik på skolan.

Under måndagen fick samtliga elever i årskurs nio träffa företrädare för Cementa, Volvo Powertrain och företaget Smartmatte, som arrangerar verksamheten.

– Det är roligt att få besök av företag och få kopplingar till samhället. Det vill annars gärna bli så att man ser skolan som en särskild del. Jag tror att vi behöver integreras lite tydligare.

I en av stationerna informerade Klara Renholm och Christer Forsell från Volvo Powertrain om sin verksamhet och gav eleverna ett antal olika räkneuppgifter.

– Eleverna är lite blyga och försiktiga och frågar inte så mycket, men vi har berättat om hur man använder matte i vår verksamhet. Till exempel vid alla förändringar vi gör räknar vi på förhållandet mellan nytta och kostnad, så kallad BC, vilket står för Benefit/Cost, säger Christer Forsell som är avdelningschef på gjuteriet.

– Det är också bra att träffa de som kan tänkas jobba hos oss i framtiden. Maskinerna tänker inte åt oss utan det är fortfarande människorna som kommer på de kluriga idéerna, säger produktionsledare Klara Renholm.

Annons

Bland eleverna hittar vi Rut Sterning och Frida Kling från klass 9C, som har räknat ut hur mycket järn Volvos gjuteri använder på fem timmar.

– Man får tänka efter lite mer än när man gör vanliga tal ur matteboken, men det blev 3600 ton, säger de efter att ha kollat sina beräkningar en gång till.

– Många av uppgifterna i matteboken är ganska abstrakta, det här är mer konkret och en bra repetition som ger återkoppling till verkligheten.

Pär Nershed startade företaget Smartmatte 2013 och åker runt i ett 20-tal kommuner i stora delar av Sverige.

– Det är precis något sådant här jag själv skulle behövt när jag gick skolan och hade svårt med matten, säger Pär.

Smartmatte skapar också en mattebok för varje kommun man besöker. I boken får de medverkande företagen och verksamheterna bidra med exempel på hur man räknar i sin verksamhet. Man har uppgifter från Skövde kommun, Räddningstjänsten, Next Skövde, Bilia, Skövde Värmeverk, Adecco, Länsförsäkringar, Skövdenät, Volvo, Cementa och Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Besöken bekostas av de medverkande företagen och verksamheterna och är kostnadsfria för skolorna.

– Det här ger ungdomarna en chans att se matematiken användas utanför skolan, säger Per Närshed.