Skolan kommer sannolikt att bli en av de största valfrågorna i höst, åtminstone att döma av hur stor del av debatten under fullmäktige som ägnades åt frågan.

Orvar Eriksson sa bland annat att många trivs med att jobba inom förskolan i Skövde, i motsats till den bild som förmedlats i media om stora barngrupper och tufft arbetsklimat.

– En del tror på skriverierna, att det som skrivs är sant. Vi lägger 35 miljoner på barn med särskilda behov, som fördelas på alla skolor. Skolor som får många nyanlända ska också kompenseras, säger barn och utbildningsnämndens ordförande Orvar Eriksson (C).

Han betonade att man har bra verktyg och att man jobbar med kvalitetsutveckling.

– Övriga i Alliansen verkar inte lika positiv som du men jag hoppas, inflikade Anita Andersson (S) under debatten i fullmäktige.

Katarina Jonsson (M) konstaterade att Raoul Wallenbergskolan har exakt samma elevpeng som den kommunala skolan. Hon ville också förmedla att bilden av skolan inte är så svart som den framställts.

– Vi har mycket kvar att göra. Elevhälsan fick mer i förra budgeten, i år har vi inte lagt några sparkrav på skolan och satsat på barn med särskilda behov, säger Katarina Jonsson.

Socialdemokraterna med Johan Ask i spetsen ifrågasatte om det lagts tillräckligt mycket resurser på skolan.

Katarina Jonsson kontrade med att man inte blundar för behoven.

– Men vi vill inte bara säga: Här får ni mer pengar. Lärarrörligheten är ett problem som gjort det svårt att hålla en god nivå i skolan. Men lärare som jobbat i andra kommuner har också valt att komma tillbaka, säger Katarina Jonsson.

Annons

Lärarlönerna debatterades också i fullmäktige.

– Skövde är ingen isolerad ö, vi vet att situationen med lärarbristen är besvärande för riket. Det ökar vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska ha konkurrenskraftiga löner utifrån vårt läge. Vi blundar inte, därför har vi lagt tio miljoner på barn och utbildningsnämnden, säger Anders G Johansson (M).