Dessutom ökar den psykiska ohälsan bland våra ungdomar på ett oroväckande sätt. Enligt BRÅ:s rapport ”Skolundersökning om brott” uppger nästan var fjärde flicka i årskurs 9 att hon utsatts för något brott de senaste 12 månaderna.

Polisens nationella operativa avdelning har kartlagt 10 000 anmälningar om sexuellt ofredande (”Lägesbild över sexuella ofredanden samt förslag till åtgärder”). Näst efter sociala medier är skolmiljön den plats där flest unga utsätts, merparten av de utsatta är flickor under 15 år.

Skolans värdegrund är solklar om människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. Alla som jobbar i skolan har ansvar för att sprida och leva efter dessa värderingar. I skolan behövs därför fler vuxna som kan reagera. Bland annat måste elevhälsan förstärkas så att elever kan komma i kontakt med elevhälsan varje dag man behöver.

Annons

En stor del av trakasserier och mobbning sker på nätet och bör hanteras på samma sätt som trakasserier i verkliga livet. Det behövs därför en enhet hos polisen, en nätpolis, som arbetar riktat mot nättrakasserier. I spåren av #metoo behöver även pornografins påverkan lyftas fram.

Kriminologen Nina Rung som utrett sexuella övergrepp säger till Aftonbladet: ”De killar och män som begår övergrepp har en sak gemensamt: de har tittat på massor av porr. Och idag är den tillgänglig ett knapptryck bort”.

Medelåldern för när många pojkar börja porrsurfa ligger idag på 12 år. Internetleverantörerna bör ha en skyldighet att erbjuda porrfilter utan extra kostnad till de konsumenter som önskar och alla skolor ska ha ett porrfilter i sin digitala utrustning vilket inte är fallet idag.

Föräldrar är dock de viktigaste personerna när det gäller att prata med barn om sexualitet, gränser och rättigheter. Barn behöver närvarande föräldrar under hela uppväxten. Därför vill vi kristdemokrater möjliggöra mer tid för barnen genom utökad rätt till ledighet för vård av barn. Föräldraförsäkringen behöver även bli mer flexibel. Vi motsätter oss med kraft regeringens nya utredningsförslag som vi anser förkortar och begränsar föräldraledighet.

Människan har behov av nära relationer och den lilla gemenskapen som familjen utgör är den hörnsten som ett gott samhälle vilar på.

Annika Eclund (KD)

Riksdagsledamot Skaraborg