Lars Hjertén läste historia och samhällsvetenskapliga ämnen i Uppsala och på sin 24-årsdag anställdes han som lärare på Hellidens folkhögskola. Efter några år i Tidaholm flyttade han och hustrun till Edelviks folkhögskola i Burträsk i Västerbotten. Därefter återvände familjen till Helliden. Sista folkhögskolan Lars tjänstgjorde på var Skara stifts folkhögskola i Hjo, där han var rektor i 12 år. Han gav också en historik över hur folkhögskolan växt fram.

— Den är en nordisk skolform med Danmark som ursprungsland. Prästen och psalmdiktaren Grundtvig önskade en skola för bondpojkar, som inte haft möjlighet att studera vidare efter folkskolan. Han ville inte kopiera den rent teoretiska latinskolan, där böcker dominerade studierna utan han önskade istället ha engagerade lärare, som använde ”det levande ordet” som pedagogisk metod, berättade Hjertén.

Grundtvig startade Rödding Höjskole 1844, Nordens första folkhögskola, som ligger i södra Jylland nära tyska gränsen.

— Skolan skulle berätta om dansk kultur och dansk historia i ett område där tyskt inflytande var stort.

Annons

Helliden hade under några år ett utbyte med Rödding, då lärare och elever bytte skola under någon vecka.

Skåne fick de första svenska folkhögskolorna tack vare närheten till Danmark. 1868 startade Hvilans och Önnestads skolor med en dags mellanrum. I dag finns ungefär 150 folkhögskolor i Sverige. Drygt hälften drivs av olika folkrörelser och resten av landstingen.

De första rörelseskolorna var arbetarrörelsens Brunnsvik och Svenska kyrkans Sigtuna.

— Skolorna fick en hel del riksdagskritik, eftersom många ledamöter inte ville ge statsbidrag till skolor med en viss ideologi.

Många framstående författare fick sin utbildning på en folkhögskola, till exempel Dan Andersson, Vilhelm Moberg och Ivar Lo-Johansson. På Brunnsvik studerade 29 blivande riksdagsledamöter, en av dem var Birger Andersson från Tidaholm.

Helliden startade sin folkhögskola 1952 efter att Blåbandsrörelsen köpt slottet och parken av familjen von Essen året innan.

— Skolans profil har så småningom inriktats på konst och konsthantverk med både en litografisk verkstad i Vulcans gamla lokaler och ett konstmuseum i anslutning till folkhögskolan. Som alla folkhögskolor måste man ha en allmän linje, som kan erbjuda gymnasiebehörighet.

Aldrig har folkhögskolorna haft så många studerande som man har i dag.