Anna Bergman är ordförande för socialnämnden och klargör att man inte har några planer på att lägga ner den kommunala konsumentvägledningen.

– Det är främst många äldre som använder sig av tjänsten och som inte har tillgång till internet, förklarar hon.

Socialnämnden ser ett stort värde i att behålla tjänsten.

– Sedan Hallå Konsument startade på nätet är det främst små kommuner som valt att dra in den egna konsumentvägledningen för att man tycker att man inte har ett tillräckligt underlag.

Skövde kommun har sålt en del av tjänsten till Hjo och tillsammans delar man på en tjugoprocentig tjänst. Det betyder att man erbjuder vägledning en dag i veckan.

– Vi har också märkt att behovet minskat i och med Hallå Konsument startade sin verksamhet, det finns även många andra vägar att få hjälp med sina konsumentärenden, säger Anna Bergman (M).

I Tidaholm riskerar konsumentvägledningen att försvinna.

– Tyvärr är det en trend vi ser över hela Sverige, säger Kristina Westling, ordförande i Konsumentvägledarnas förening till Västgötabladet.

Kristina Westling ser en utveckling som oroar.

– Efter att Hallå Konsument startade 2015 har kommunala konsumentvägledningar försvunnit i allt snabbare takt, säger hon.

Annons

Hallå Konsument är en upplysningstjänst som drivs av Konsumentverket. Via den tjänsten kan man ringa och mejla för att få stöd och hjälp med sina problem. När den kom till såg vissa kommuner en möjlighet att spara pengar genom att dra in sin egen konsumentrådgivning.

– Vi i kåren varnade för detta, så att det har blivit så här är inte någon chock, säger Kristina Westling till Västgötabladet.

Hon tycker att det finns bra saker med Hallå konsument, men det finns grupper i samhället som inte fullt ut kan tillskansa sig det den digitala tjänsten erbjuder.

– Det finns framför allt äldre som inte har tillgång till datorer, det kan även vara människor som har svårt med språket och att göra sig förstådda. De som kanske bäst behöver stödet riskerar att inte kunna få hjälp, konstaterar hon.

Läs mer här: Här kan du läsa hela artikeln om konsumentrådgivningen i Tidaholm.