Vid ett antal terrordåd runt om i världen, till exempel på Drottninggatan i våras och i Barcelona i augusti, så har förövarna använt lastbilar som vapen och många människor har dödats och skadats svårt.

I efterhand har man diskuterat hur man skulle ha kunnat skydda sig mot liknande attacker. Olika sorters fysiska hinder kan stoppa terrordåd, men också vara i vägen för till exempel räddningstjänst och annan nyttotrafik.

Hur har Skövde kommun agerat i frågan?

– Vi har diskuterat det och till exempel vid matfestivalen hade man ställt upp extra genomkörningsskydd med tanke på detta, säger Jonas Plato, som är säkerhetschef på Skövde kommun.

– Däremot har vi inte gjort några fasta installationer i centrum ännu. Det gäller att hitta en balans utefter den hotbild som gäller. Det är också en avvägning kopplat till framkomlighet och räddningstjänst.

Terrorhotnivån bedöms av Säpo och ligger just nu på en trea på den femgradiga skalan.

Annons

– Höjs den så kommer vi att göra en ny bedömning och vidta åtgärder efter det.

Det kommer inte att uppföras några permanenta lösningar i Skövde?

– Det är helt beroende på den hot- och riskanalys som kontinuerligt görs. Det finns en massa tekniska lösningar, men där är vi inte i nuläget.

Kommunen har enligt Jonas Plato diskuterat permanenta åtgärder, och har tagit med detta i de hot- och riskbedömningar som görs.

– Som man såg på Drottninggatan i Stockholm så behövs det ganska stora grejer för att stoppa en lastbil. Det räcker inte med några mindre lejon eller betongsuggor utan måste vara stora anordningar, vilket påverkar framkomligheten negativt.

– Däremot på Rådhusgatan här i Skövde till exempel, kan man ju se de träd som står en bit ut i gatan som säkerhetshöjande, då träden skapar naturliga hinder där man kan komma i skydd om till exempel en lastbil skulle köra väldigt fort. Även om grundtanken inte är skydd mot terrorism, så har vi i vissa delar en stadsplanering som är till vår hjälp.

Eventuella lokala insatser kommer att göras i ett samarbete mellan polisen, räddningstjänsten och kommunen.

– Detta för att vi inte ska ställa till problem för varandra och ändå få ett adekvat skydd

Har ni undersökt om det finns andra terrorhot mot Skövde?

– Ja, det har vi självklart. Även om jag inte vill gå ut med vilka hot det skulle kunna vara - det vore ju att spela eventuella terrorister i händerna - så har vi en planering även för detta, avslutar Jonas Plato.