Ola Ottosson 55 år, bor i Skövde och är sedan 1986 är anställd som officer inom Försvarsmakten. Ola Jobbar idag i regementsledningen på Trängregementet (T2) som regementsförvaltare.

Då Försvarsmakten nu sätter mer fokus på försvaret av Sverige så har det blivit allt viktigare att informera om läget.

Försvarsmaktens nuvarande överbefälhavare heter Michael Bydén och är tidigare pilot inom Flygvapnet. ÖB har en mycket viktig roll att forma vårt nya nationella försvar. Försvarsmaktens viktigaste uppgifter är att:

* Att försvara Sverige i händelse av väpnat angrepp

* Upptäcka och avvisa kränkningar av Sveriges gränser.

* Bistå övriga samhället vid katastrofer som stormar och översvämningar.

* Tillsammans med andra länder bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld.

Annons

Värnplikten har under perioden 2010-2017 varit vilande och enbart byggts på frivillighet. Nu kommer den att fortsätta vara frivillig, men även plikten införs för att klara uppsatta mål med soldat utbildningen. Cirka 4000 soldater/år kommer att utbildas till våra krigsförband.

Varför är vi nu tillbaka med en form att plikttjänstgöring? Dels så har vi för få sökande, men framförallt så befinner vi oss nu i en mer osäker omvärld, där vi måste öka vår militära förmåga.

Detta görs bland annat genom ökad utbildnings- och övningsverksamhet, förstärkt försvar i all synnerhet på Gotland, markbaserad kustrobot, ökad fokus på cyberarenan.

Försvarsmakten i Skaraborg har klarat sig förhållandevis bra genom alla tidigare försvarsbeslut. Därför finns det kvar en bra grundkompetens bland förband och den anställda personal som väl kommer till användning med den nya inriktningen som aviserats.

Inom Skövde garnison finns följande förband och enheter: Trängregementet, Skaraborgs regemente Markstridsskolan, Militärregion Väst samt Försvarsmaktens Logistik (FMLOG). Det finns också ett bra stöd med verkstäder.

I Karlsborg finns K 3 och Särskilda operationsgruppen. I Såtenäs finns F 7.

Under hösten kommer det att genomföras en så kallad Försvarsmaktsövning, vilket inte har genomförts på många år. Denna övning kommer att genomföras under september månad med ca 19 000 deltagare. Dessutom kommer förband och enheter från USA, Finland, Norge, Estland, Frankrike, Danmark med flera att deltaga. Övningen kommer bland annat att genomföras i Mälardalen och på Gotland.