Förra veckan röstade gymnasieeleverna nej till rektorernas förslag om en gående studentkortege. Sju av tio tyckte att det var ett uselt förslag. Istället är det nu upp till avgångsklasserna själva att bestämma om de vill åka studentflak genom Skövde eller inte. Rektorerna står fast vid att de inte kommer att anordna någon samlad kortege.

– Att åka stående på ett lastbilsflak är av trafiksäkerhetsmässiga skäl något som innebär stora risker. Men nu har vi en lagstiftning som tillåter det och då får vi se till att hjälpa eleverna på bästa sätt, säger Morgan Tärning som är operativ handläggare vid polisen i östra Skaraborg.

Till skillnad från tidigare kommer nu studentflaken ge sig ut i den pågående trafiken. Det i sig är inget ovanligt. Så fungerar det i de allra flesta städer runtom i Sverige. Faktum är att så som kortegen genomförts i Skövde på avspärrade gator är ett ganska unikt tillvägagångssätt.

– Det som är bra med en samlad kortege är att det är lättare att kontrollera ur ren säkerhetssynpunkt. Att köra ute i den ordinarie trafiken ställer stora krav på föraren och innebär en hel del start och stopp, säger den operativa handläggaren.

Annons

Morgan Tärning, operativ handläggare vid polisen i östra Skaraborg.
Foto: Arkivbild

I och med att studentflaken ger sig ut i trafiken blir de också som vilka fordon som helst och måste därmed följa trafikanvisningarna. Enda skillnaden är att studentflaken inte får köra fortare än 20 kilometer i timmen.

– Skövde centrum är en hårt trafikansatt plats. Det blir lätt stopp när det är mycket bilar som ska igenom. Det klart att ett femtiotal studentflak körandes i låg hastighet på en dag då det är mycket bilar i rörelse kommer att påverka trafiken. Jag skulle tro att vi har ett smärre trafikkaos att vänta.

Polisen kommer att göra vad de kan för att underlätta för både studenter och övriga trafikanter. Därför uppmanar Morgan Tärning gymnasieklasserna att kontakta polisen om det är något som är oklart kring studentflaken.

– Vi besöker gärna klasserna och informerar. Vi kommer också att vara tydliga med förarna för att de ska förstå vilket ansvar de har. Studentflak i ordinarie trafik fungerar i andra städer. Troligtvis kommer det fungera även här.

Detta gäller vid färd på flak eller släp

* Det är bara tillåtet att ta med så många passagerare som är möjligt utan att det uppst..

Detta gäller vid färd på flak eller släp

* Det är bara tillåtet att ta med så många passagerare som är möjligt utan att det uppstår någon fara.

* På flaket ska det finnas hållfasta skyddsräcken som är minst 110 centimeter höga. Säten eller bänkar ska sitta fast.

* Utrymmen för passagerare får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador.

* Passagerarna ska kunna kontakta föraren direkt. Om mobiltelefon används ska samtalet vara uppkopplat under hela färden.

* Studentflaken får inte köra fortare än 20 kilometer i timmen och endast åka på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 kilometer i timmen.

* Föraren ska ha fyllt 21 år och ha haft behörigt körkort i minst två år.

* Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker. Det är bara tillåtet att ha ett släp och och det ska vara så stabilt att det inte riskerar att välta.

Källa: Transportstyrelsen