Sällanköpshandeln i butik hade i princip nolltillväxt förra året, enligt nya siffror för hur handeln i Sverige utvecklar sig från HUI Research. I en del kommuner har sällanköpshandeln minskat i omsättning, däribland Skara och Skövde.

Sällanköpshandel innebär som det låter handel med varor man köper mer sällan, som tv-apparater, cyklar, möbler och datorer.

Sällanköpshandeln har ökat kraftigt i Skövde under flera år och har gått från under 2 miljarder kronor till över 2,7 miljarder år 2016. Men till år 2017 minskade omsättningen med runt 50 miljoner kronor eller två procent. Samtidigt fortsatte omsättningen i dagligvaruhandeln att öka.

Även handelsindex har ökat kraftigt under flera år i Skövde, men det minskar nu med fyra enheter till 157 i Skövde för sällanköpsvaror. Det ligger fortfarande mycket högt jämfört med de flesta kommuner. Om invånare i en kommun konsumerar lika mycket som butikerna på orten omsätter är index 100.

Skara hade 2017 ett handelsindex för sällanköpsvaror på 59 efter att det backat fem enheter från året innan. Omsättningen för Skaras sällanköpshandel har minskat med nio procent, från 383 miljoner kronor år 2016 till 349 miljoner kronor år 2017.

Även i Skara har omsättningen i dagligvaruhandeln ökat något.

I Tidaholm har omsättningen och handelsindex för sällanköpsvaror minskat under den senaste tioårsperioden. Men till 2017 steg handelsindex för sällanköpsvaror med en enhet till 29 i Tidaholm och omsättningen ökade.

Annons

I Falköping är handelsindex oförändrat från 2016 till 2017, både vad gäller sällanköpsvaror och dagligvaruhandel. Men omsättningen har ökat. Handelsindex för sällanköpsvaror är nu 60 i Falköping. I Falköping har det tidigare antagits en strategi för att öka handelsindex för sällanköpsvaror från 62 till 82 mellan åren 2010 och 2020.

Enligt HUI Research omsattes 662 miljarder kronor i fysisk butikshandel år 2017, vilket var en ökning med 1,1 procent jämfört med året innan. Dagligvaruhandeln står för nästan all tillväxt, medan sällanköpshandeln stod still, enligt HUI Research. En förklaring till det är enligt HUI Research att e-handeln står för huvudparten av försäljningstillväxten i branschen.

I dagsläget står den butiksbundna handeln för 91 procent av den totala omsättningen medan e-handeln står för 9 procent, enligt HUI Research.