Pilgrimsled Hjo-Kungslena ideell förening har haft sitt årsmöte i slutet av mars. Mötet var förlagt till Norra Fågelås Församlingshem.

Föreningen har ett 40-tal enskilda samt elva företag och organisationer som medlemmar. Runt 15 personer deltog i årsmötet.

Efter att valen var gjorda ser styrelsen ut som följer: ordförande Anita Tilander, styrelsemedlemmar: Yngve Larsson, Ulla Holm, Henrik Bjaaland, Anna-Lena Nilsson, Bernhard Reckerman och Per Boger.

Förutom styrelsen finns också flera resurspersoner i föreningen. Dessa sköter bland annat underhållet av leden. Det arbete de gör är mycket värdefullt och som en liten uppskattning fick de var sin bukett tulpaner.

Därefter informerade ordförande om vad som hänt under året. Inför säsongsstart hade leden setts över av de underhållsansvariga. Fyra gemensamma vandringar hade anordnats under 2018. Pilgrimsleden Hjo-Kungslena har uppmärksammats av regionens kulturförvaltning Västarvet och Turistrådet Västsverige. Västarvet arbetar med projekt för Hållbar turismutveckling på landsbygden och har utsett leden till bästa i pilgrimsleden i Västra Götalandsregionen för sin varierande natur, för att det finns god service utmed leden i form av mat och logi, för att den är lätt att ta sig till och från och för att det finns mycket information utmed leden att ta del av för den som vill. Västra Götalandsregionen anser att det finns en stor utvecklingspotential för leden om den förvaltas rätt.

Annons

Lördagen den 25 maj kommer en ny delsträcka som går via Hökensås Golfklubb att invigas. Denna sträcka kommer att tillföra ytterligare en mat- och logimöjlighet på samtidigt som det också blir möjligt att vandra en cirka 6 km lång rundvandring.

Föreningen har fått bidrag för digitalisering från Leader Östra Skaraborg och kommer att lansera sin nya interaktiva hemsida under året. Denna sida kommer att bli ett bra hjälpmedel för den som vill hitta information om boende, mat och annan service utmed leden. Inför säsongen kommer leden som vanligt att ses över av de underhållsansvariga. Föreningen hälsar alla intresserade välkomna att vandra vår vackra vandringsled mellan Hjo och Kungslena.

Årsmötet avslutades med samkväm runt fikabordet.