Att läsa mellan raderna är ett bra sätt att tolka budskap. Ibland är det viktigare att se vad som inte sägs i stället för det som faktiskt står. Det finns formuleringar som oroar. Vi får en obehaglig känsla av att socialdemokraterna vill montera ner skolor och barnomsorg på landsbygden. Det är uttrycket ”kvalitet i undervisningen går före lokalisering” som för in oss på de tankarna. I så fall blir det nog spiken i kistan för Fröjereds skola trots att barnen trivs och föräldrarna är nöjda.

Vi har lärt oss att utveckla ofta betyder avveckla på socialdemokratiska. Därför är vi svårt oroade att ”utveckling av äldreomsorgen” kan komma att innebära avveckling av Lindängen.

En annan skrivning gäller våra ungdomar. Det är när man talar om en meningsfull fritid för barn och unga. ”Reformpaketet” som det kallas verkar inte omfatta ungdomar som inte känner för att prestera och tävla. Trots att det länge har talats om ett Ungdomens hus nämns inte med ett ord vad som ska hända med godsmagasinet. Är tanken att hänvisa ungdomarna till Bibliotekshusets källare? Då blir det samma rationella lösning som för turistbyrån och Barnens hus. Även detta kallas utveckling. Väldigt många tycker att det är en avveckling.

Så bästa tidaholmare, tänk dig för när du röstar på söndag i synnerhet om du bor utanför tätorten, om du tänker dig till Lindängen på ålderns höst eller om du är förälder till en föreningsfri ungdom!

Annons

Moderaterna i Tidaholm