Grundkonceptet Sports for you är ett projekt som drivs av Västergötlands Idrottsförbund och som bygger på nyanländas integration i föreningslivet via idrotten.

I de tiotalet kommuner i Skaraborg som är med, drivs projektet på olika sätt. I Tidaholm är Patrik Broberg projektanställd av Tidaholms kommun.

— Här har vi gjort så att vi pratar om inkludering. Vårt projekt handlar om alla, vi vill ha med alla i föreningslivet och det behöver inte handla om idrott. Det kan vara vilken förening som helst, berättar Broberg.

Sports for you-projektet drog igång i oktober. Sedan dess har Broberg jobbat med Tidaholms föreningar.

— Jag har jobbat mycket med föreningarna. Vad behöver de för verktyg för att ta emot fler barn och ungdomar? Det kan handla om information, att söka pengar eller utbildningar. Där har jag börjat. Vi har bra förutsättningar i Tidaholm. Vi har ett rikt föreningsliv med engagerade ledare och vi har bra förutsättningar med, idrottshallar, badhus, tennishall och så vidare, säger Broberg och fortsätter:

Annons

— Samarbetet fungerar bra och föreningarna vill gärna ha hjälp. Jag hoppas att fler förening kontaktar mig om de har tips, tankar eller idéer. Jag ber om hjälp så att de når mig också. Föreningarna i Tidaholm gör ett fantastiskt jobb.

Just nu pågår ett projekt mellan Svenska kyrkan och Vuxenskolan.

— Tillsammans anordnar de en simskola för tjejer och i det projektet har jag också varit med.

Broberg säger att han hoppas att projektet bidrar till att fler tidaholmare på något sätt engagerar sig i en förening. Att vara med i en förening behöver inte vara detsamma som att utöva idrotten i en idrottsförening.

— Man kan göra mycket i en förening. Man kan vara domare, vara med i styrelsen eller stå i kiosken. Vi vill försöka bredda det där, föreningar behöver människor för att fungera. Vi vill att det här ska vara ett långsiktigt arbete och att vi också ska utbilda i föreningskunskap. Jag jobbar mycket tillsammans med Anders Johansson på Sisu Idrottsutbildarna och de är fantastiskt duktiga på utbildning.

I sommar kommer Broberg och Sports for you vara delaktiga i Idrottsskolan som Tidaholms kommun arrangerar i samarbete med idrottsföreningar i Tidaholm och Sisu Idrottsutbildarna.

— I sommar kommer vi också ha någon form av sommarbuss där vi ska åka och göra grejer. För att bara hitta på ett exempel kanske vi åker och tittar på SM-veckan i Borås, någon dag kanske vi åker till Hjo och badar och skejtar. Och det är öppet för alla.

Dessutom jobbas det på en fritidsbank där tidaholmare ska kunna låna material av kommunen under två veckor.

— Det är som ett bibliotek med fritidssaker som vi hoppas kunna öppna. Barn, ungdomar och vuxna ska kunna låna helt gratis och sedan hoppas vi att det ger ringar på vattnet och att de sedan söker sig till föreningslivet.