Omvårdnadsavdelningen står bakom promenaderna på Hellidsberget för seniorer och daglediga. Framöver kommer det på tisdagar och det finns möjlighet att åka buss upp till Hellidsberget. Bussen hämtar upp på flera platser i tätorten. Det är också helt okej att ta sig till Hellidsberget på egen hand för att delta i promenaden.

Det är ett mycket populärt arrangemang som flera år på nacken. Tidningens utsände haffade ett piggt gäng som gick rött spår, det vill säga 2,5 kilometer.

— Vi kan allt gå längre men nu valde vi det här spåret, säger Marianne Johansson som gick i sällskap med namnen Marianne Johansson, Inga-Lill Gladh, Kajsa Gustavsson och Birgit Eriksson.

De är grannar, kompisar och någon är svägerska till den andra... De promenerar gärna och ofta. Och inte alltid tillsammans.

— Det är skönt att komma ut i friska luften.

Marianne Johansson använde stavar.

— Det är jättebra som stöd om det är ojämnt underlag.

I Sisustugan hade Lena Hagstedt, Gunnel Andersson, Ann-Chatrin Johansson och Lisbeth Bergqvist fixat smörgåsar, kakor och kaffe.

— Det är svårt att beräkna varje gång, men idag har vi gjort drygt 40 smörgåsar, berättade Lisbeth Bergqvist.

Allt är till självkostnadspris.

— Åker man buss och fikar kostar det 40 kronor. Används egen bil och fika kostar 30 kronor, upplyser hon.