Stefan Magnusson driver Solnaföretaget Panthera Film & TV och har flera olika tv-projekt med anknytning till Skara på gång. Det handlar dels om en dokumentär på en timme om Skara stift med anledning av stiftets 1000-årsjubileum, dels om en dokumentärserie om Europas och Sveriges kristnande och dels om ett pilotprogram till nämnda dokumentärserie.

Dokumentärserien heter Över havet, ut i öknen och kommer att spelas in i en rad länder.

– Framför allt Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Irland, Spanien och länder kring östra Medelhavet. Det hela utgår från Västergötland och det som hände i Husaby (den första biskopskyrkan i Sverige), menar tv-producenten Stefan Magnusson som redan har varit i de aktuella länderna och gjort research.

Hans ursprungstanke med Över havet, ut i öknen var att sälja serien till Utbildningsradion (UR), men så kommer det inte bli.

Annons

– UR kräver att man utgår från ett nutidsperspektiv i programmen, de har väldigt lite utrymme för historia, förklarar Magnusson.

Nu har han istället vänt sig till andra tv-bolag i Sverige med förhoppning om att någon av dem ska vilja sända dokumentärserien. Han har även planer på att sälja serien till tv-bolag i andra länder. Först kommer det dock göras ett pilotprogram med samma innehållsinriktning som serien har.

Men just nu fokuserar Stefan Magnusson allra mest på ett annat projekt – Skara stift-dokumentären "Herre, vart gick du?". Den har köpts in av UR, vilket innebär att det kommer sändas i någon av SVT:s kanaler. Magnussson klargör att man i detta program uppfyller de innehållskrav som UR har:

– Vi utgår från nutidsperspektivet och tittar tillbaka på de här tusen åren som har varit. Hela timmen handlar om Västra Götaland.

– Hur ser de kristna kyrkorna ut 2014 i det som var Skara stift för tusen år sedan? Vi ställer oss frågorna "Varför ser det ut som det gör i dag?" och "Hur ser det ut idag?". Det är väldigt mångfacetterande med många olika samfund i dag.

Stefan Magnusson har bland annat gjort research på Västergötlands museum inför inspelningarna, som drar igång till sommaren. Förutom på museet kommer man bland annat att filma i Skara domkyrka, Husaby kyrka och Varnhems klosterkyrka.

– I Skara finns både äldsta boken och äldsta möbeln i Sverige, påpekar Magnusson och syftar på Skaramissalet respektive stolen från Suntaks gamla kyrka.

tv