De som drabbas är småföretagare, familjer och äldre i Skaraborg som plötsligt inte kan utföra sitt arbete. Röj- och motorsågar eller andra verktyg saknas plötsligt.

– Det är inte acceptabelt och därför lyfte jag diskussionen och oron från Skaraborg till riksdagen, förklarar riksdagsledamoten.

Det är numera ganska enkelt att röra sig igenom Europa och det gynnar den organiserade brottsligheten och den här typen av ligor.

– De internationella ligornas verksamhet kommer att fortsätta öka. Sverige anses ha låga straff, prioriterar grövre brott och har alldeles för få gränskontroller. Detta samtidigt som människors oro och känsla av otrygghet ökar, då är det viktigt att möta detta med kraftfulla åtgärder, menar Cecilia Widegren.

Lågt förtroende

Polismyndigheten rapporterar att det finns 5 000 kriminella aktörer och 200 kriminella nätverk. Enligt en SIFO-undersökning anser 68 procent att lag och ordning sköts på felaktigt sätt. Uppklarningsprocenten är den lägsta på 16 år och under 2016 visas på försämrade utredningsresultat. Många poliser vittnar också om bristande organisation och styrning med en rikspolischef utan förtroende hos många inom kåren.

– Hur länge ska egentligen regeringen backa upp Dan Eliasson, undrar moderaten.

Cecilias frågeställning till socialdemokraten Morgan Johansson är ganska rak;

– Vilka åtgärder avser justitie- och inrikesministern vidta för att rejält minska stölderna i och öka tryggheten, inte minst på landsbygden. Och vad avser statsrådet göra för att internationella ligor inte ska kunna ta sig över Sveriges gränser med stöldgods?

Hälften av inbrotten

De kriminella som opererar i landet anses ligga bakom hälften av alla bostadsinbrott och merparten av maskinstölderna.

– Det är kategorierna bostadsinbrott, maskinstölder och äldrebrott som dominerar, men det finns givetvis också de som har andra mål, konstaterar polisens utredare.

Ett exempel på detta är givetvis de omfattande sadelstölderna i Skaraborg och på andra håll i landet.

Annons

Inte sällan har ligorna en beställare i hemlandet som har pekat ut vilka varor denne vill ha redan innan de har rest över gränsen.

– Ett annat problem vi har är att det här räknas som ringa brott om vi inte kan bevisa att det sker i organiserad form och att det är av seriekaraktär. Det kan också vara svårt att säkerställa vem i ligan som gjort en viss sak. Det gör också att det krävs ett ganska omfattande utredningsarbete om polisen ska få tillstånd att använda exempelvis avlyssning under en utredning.

Tar in på hotell

Vissa de här personerna hyr också sovplatser på vandrarhem, campingar eller tar in på hotell.

– En del sover också i bilarna och upptäcker man något som verkar misstänkt på en rastplats eller dylikt är det bara att ringa oss. Vi försöker hantera de flesta tips och det tycker jag faktiskt att vi gör.

Redan nu har statsminister Stefan Löfven pekat på att man borde få till ett bättre samarbete mellan polis, Tullverket och Kustbevakningen. Även lagar och tillämpningen av dem kan behöva ändras.

Hälericentraler

De härnätverken har också etablerade hälericentraler som tar hand om stöldgodset. En del förs ut ur landet, annat säljs exempelvis på internationella handelssidor.

– Även brottsoffren skulle säkert må lite bättre om vi kunde gripa fler av de här personerna, menar polisen.

I sitt uppdrag ansvarar också Cecilia Widegren för tullen och hon för kontinuerligt en dialog med myndigheten och dess personal.

– De anser att trafiken in och ut ur landet har ökat markant, de ser ofta saker utan att ha laglig rätt att ingripa, menar riksdagsledamoten.

Träff med Bergström

Cecilia Widegren har också stämt träff med Skaraborgs nye polisområdeschef Mats Bergström och polisfacket i Skaraborg för att få ytterligare information.

– Den senaste undersökningen visar exempelvis att var tredje kvinna känner oro för att räka ut för ett brott, då måste vi på något sätt växla upp.

Raden av orter som drabbats kan göras mycket lång. Dala, Stenstorp, Kungslena, Kavlås, Falköping, Skara, Vara, Järpås, Tidan, Gökhem, Ardala, Tidaholm, Skövde och Skara.

– Får vi inte stopp på det här kan vi räkna med en ny våg av inbrott när det blir lite varmare, menar Widegren.

Läs Jonas verkstad drabbades:

Läs tjuvar stal stora mängder verktyg:

Läs så ska stöldligorna stoppas:

Läs inbrott i Tidaholm kan ha koppling:

Läs se stallet med tjuvarnas ögon:

Läs fler sadelstölder har anmälts:

Läs nya stölder i verkstäder:

Läs nya sadelstölder i Skaraborg: