Bland annat hade flera chaufförer loggat in med sina kort, men under den perioden hade bilen enligt färdskrivaren inte förflyttats en meter.

Lagen är mycket tydlig på den här punkten. I den står det förbjudet att förfalska, dölja, hemlighålla eller förstöra uppgifter på diagrambladet i färdskrivaren eller på förarkortet. Det är också förbjudet att manipulera färdskrivare, diagramblad eller förarkort så att uppgifter utskrifter förfalskas, hemlighålls eller förstörs. Ett fordon får inte ha någon anordning som gör det möjligt att utföra dessa manipulationer.

Utredarna hittade boxen

När poliserna tog ut färdskrivaren och undersökte den ytterligare fann de en liten elektronikbox som var kopplad till skrivaren. Boxen var gömd bakom inredningen och plomberingen på färdskrivaren såg intakt ut.

Vid den tekniska undersökningen har framgått att med utrustningen kan en förare köra dygnet runt utan att bli registrerad i färdskrivaren.

Skaraborgs tingsrätt menar att chaufförerna knappast installerat utrustningen eftersom det bara är näringsidkaren som har något att vinna på detta.

Det lettiska företaget döms nu att betala 200 000 kronor och den manipulationsutrustning som hittats förklaras förverkad.