Hälften av området kommunen köpte in är ett perfekt område för utbildnings och övningscentrum där olika verksamheter kan mötas. Övningsfältet är lättillgängligt och möjliggör helhetslösningar utan att störa omgivningen.

Liberalerna gjorde nu ett studiebesök för att följa upp vad som hänt efter köpet. Räddningschef Hans Ingbert och Operativ chef Robert Zeidlitz mötte upp med genuint intresse för att besvara ett antal frågor. Flera intressenter har anmält intresse att vara i Hasslum. Det handlar om Polis, Försvarsmakt, Trafikverk, Ambulans m fl. Och Räddningstjänsten själva tillsammans med Räddningstjänster i Västra Götaland ser området som mycket strategiskt för övning. Fältet är känt och lockar gäster för träning som t ex Zern, Genéve.

Vi Liberaler ser också positivt på att Fordon- och Transportprogrammet nu har chansen att vara kvar i Hasslumsområdet och ser gärna att kunna ge tillbaka möjligheten med lunch på restaurangen. Denna kan också användas för annan utbildning på området. Det är nu dags för oss i kommunpolitiken att ta ett helhetsgrepp inför framtida utveckling.