Västra Götalandsregionen byter IT-system och det har skapat stora problem för tidaholmarna att komma fram via telefon till Närhälsan under veckan.

När dessutom Närhälsan håller stängt under torsdagen och fredagen på grund av utbildning av personal har problemen eskalerat.

Inkommande samtal har tagits emot av telefonsvarare och lovat att uppringning ska ske. Det kommer dock inte att ske.

– IT-avdelningen hade till uppgift att lägga in ett telefonsvar som upplyser om att Närhälsan är stängd och hänvisar våra kunder till Mössebergs vårdcentral och Närhälsan Oden under de här två dagarna. Det har inte fungerat och det har orsakat stora problem och irritation hos de som söker vård. Detta beklagar vi verkligen!, säger Åsa Ålebring.

För de patienter som är i behov av akut sjukvård hänvisas till 112.