Riksdagsledamoten ger förutsättningar för stärka befintliga företag, men också skapa underlag för fler småföretag och ökad sysselsättning. Det är i förslaget till budget för 2018 som den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterar satsningen på Göta kanal.

Annons

– Det är den största renoveringsinsatsen i Göta kanals historia, berättar Patrik Björck. Regeringen föreslår också att det permanenta anslaget för underhåll sedan höjs med 20 miljoner kronor per år efter 2020.

Renoveringsbehov

Det är Göta kanal-bolaget som identifierat ett omfattande renoveringsbehov. Den satsning regeringen nu föreslår möjliggör de mest nödvändiga renoveringarna.

– Utan de här insatserna kan Göta kanal-bolaget komma till en punkt där de av säkerhetsskäl måste överväga att stänga kanalen, säger Patrik Björck. Kanaler utsätts för ett ständigt slitage och måste underhållas.

Viktig satsning

Patrik Björck ser satsningen som positiv för Skaraborg.

– Kanalen lockar många turister till Skaraborg, vilket hela regionen har nytta utav. Jag hoppas också att lokala företag kan vara med och delta i de insatser som kommer att ingå i renoveringsarbetet. Förhoppningsvis möjliggör detta nyanställningar i området.