Liberalerna i Tidaholm höll på torsdagskvällen ett välbesökt årsmöte. Då verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse godkänts av stämman och ny styrelse valts togs beslut om kandidatlista inför höstens val till kommunfullmäktige (se faktaruta).

L-lista till fullmäktige

1. Runo Johansson Tidaholm

2. Birgitta Andersson Agnetorp

3. Igge Johansson Tidaholm

..

L-lista till fullmäktige

1. Runo Johansson Tidaholm

2. Birgitta Andersson Agnetorp

3. Igge Johansson Tidaholm

4. Mats Falk Tidaholm

5. Jenny Svensson Agnetorp

6. Mattias Lundgren Acklinga

7. Halina Gustavsson Tidaholm

8. Thomas Wigholm Agnetorp

9. Åsa Bergman Tidaholm

10. Jakob Jonsson Kungslena

11. Helena Nylén Tidaholm

12. Gunnar Alriksson Kymbo

13. Isabell Harrstedt Tidaholm

14. RoseMarie Dygd Tidaholm

Stämman kunde med tillfredställelse konstatera att Liberalerna går till val med en varvad lista kvinnor/män som omfattat åldrar från 18 till 75 år. Detta borgar för både politisk erfarenhet och nytänkande.

Med ett stort tack från partiet och en bukett vårliga tulpaner lämnade Lilian Kindbom styrelsearbetet efter många aktiva år.

Framtidens sjukvård

Efter paus med smörgåstårta och ”liberal kaka” följde föreläsningen om framtidens sjukvård, vilken också vände sig till allmänheten. Jonas Andersson regionråd i Västra Götaland, gav sin syn på dagens och den framtida sjukvården.

Hur kommer det sig att Sverige som har näst störst läkartäthet i världen per capita och en befolkning som söker läkare minst gånger per år och capita har de längsta köerna? Kan det bero på att vi satsat för mycket på de stora sjukhusen och för lite på lokala vårdcentraler och små sjukhus? Kan det bero på en felaktig organisation?

— Svensk sjukvård är idag en av världens bästa till exempel klarar vi 80 procent av cancerfallen att jämföra med 50 procent på 1970-talet. Medborgarna upplever idag dock att det är svårt att komma i kontakt med läkare. Väntetiderna är långa, man träffar olika läkare varje gång, doktorn tar sig inte tid. Kort sagt är patientnöjdheten låg.

Mindre enheter

Annons

Det som regionen nu beslutat göra, och här är alla partier eniga, är att satsa på de mindre enheterna. De ska ta hand om de enklare sjukdomsfallen och dagkirurgin. Endast den som är i behov av specialistsjukvård hänvisas till Skaraborgs Sjukhus och Sahlgrenska i Göteborg.

En vinst för patienten med specialiseringen blir ännu skickligare läkare. Samma princip gäller för läkare som för idrottsmän, ju mer man tränar...

Jonas menar också att politiken behöver styra läkarnas val av utbildning.

— Det finns gränser för hur många hjärnkirurger samhället behöver, men knappast någon gräns för antal allmänläkare.

Missbruk av utbildning

Jonas tog också upp missbruket av utbildning.

— Det är inte rimligt att exempelvis en operationssköterska med fem års utbildning ska använda mer än 20 procent av sin arbetstid till att städa operationssalen istället för att assistera vid en operation i nästa sal, medan en kvalificerad lokalvårdare rengör den använda.

Det är heller inte rimligt att enda möjligheten för en sjuksköterska att höja sin lön är att lämna ”vården på golvet” och söka en administrativ tjänst. Inför lönestege för sjuksköterskor så kommer fler att både stanna kvar och våga utbilda sig!

Den regionala satsningen omfattar givetvis också att åtgärda problemen inom psykiatrin både vad gäller barn och vuxna. Även här gäller det att skapa enheter nära patienten.

Fler med övervikt

Jonas ser positivt på framtidens sjukvård, hans oro gäller inte det stora antalet 40-talister utan mera den uppväxande skara ungdomar som blir alltför stillasittande. Detta innebär att en allt större del av befolkningen dras med övervikt, vilket i förlängningen ger hälsoproblem och kanske även påverkar det psykiska välbefinnandet.

Efter ett antal frågor avslutade Jonas med uppmaningen att slopa revirtänkandet inom vården och lita på att personalen kan sitt jobb och även har många kreativa lösningar på problemen.

— Vi måste ge dem tid och möjlighet att utveckla dem och ta till oss resultatet!