Heby kommun har mest installerad effekt per invånare, 205 W. Rikssnittet ligger på 40,3 W, medan Tidaholm ligger på 9,9 W per person.

– Intresset för att installera solceller bara ökar i Sverige. De vanligaste skälen är att långsiktigt sänka sina energikostnader samt en vilja att bidra till förnybar elproduktion i Sverige för att tackla klimatförändringar, säger Johan Lindahl, talesperson för branschorganisationen Svensk Solenergi.

Under bara 2018 installerades det 10 200 nya solcellsanläggningar i Sverige, vilket ledde till att det vid årsskiftet fanns totalt 25 500 anläggningar. Av dessa fanns vid årsskiftet åtta stycken i Tidaholm kommun.

– För att öka solelens andel av Sveriges energimix är det viktigt att lagstiftningen förenklas ytterligare. Vi ser gärna att det energi-ROT-avdrag, som föreslagits i både utredningar och från politiskt håll, ersätter dagens solcellsstöd så snart som möjligt, säger Johan Lindahl.

Genomsnittskostnaden för att installera ett eget solcellssystem på taket har sjunkit med 75 procent mellan 2010 och 2018. En solcellsanläggning på 1 000 W (1 kilowatt) tar upp en yta på ungefär sju kvadratmeter och producerar i Sverige ungefär 900–1000 kilowattimmar per år, om den är bra placerad.

Under 2018 ökade solcellskapaciteten i Sverige med 78 procent. I Tidaholm ökade den med 51 procent, från 84 kilowatt i slutet av 2017 till 127 kilowatt i slutet av 2018. Solcellerna i Tidaholm producerar ungefär lika mycket hushållsel som används i 24 genomsnittliga villor.

Annons

I ett framtida scenario med hundra procent förnybar elproduktion är det rimligt att solelen står för upp till tio procent av elanvändningen enligt Energimyndigheten. För att nå dit skulle det krävas ungefär 40 gånger mer solceller i Sverige än vad vi har idag.

Om Tidaholm ska bidra till sin andel, räknat per invånare, behöver solcellskapaciteten i kommunen öka från nuvarande 127 kilowatt till 17 000 kilowatt.

– Det motsvarar ungefär 17 fotbollsplaner med solceller i kommunen. Detta kan låta mycket, men är inte alls orimligt. Om det sätts upp solceller på alla tak i Sverige med god solinstrålning skulle de kunna producera 60 TWh per år, vilket motsvarar cirka 45 procent av Sveriges årliga elanvändning. Det finns en stor outnyttjad potential för elproduktion i vår bebyggda miljö, även i Tidaholm, säger Johan Lindahl på Svensk Solenergi.

Solcellstoppen baseras på siffror från SCB med kompletterande underlag ifrån elcertifikatsystemet för de kommuner som sekretessbelagts hos SCB.