Tidaholms Bostad AB lägenhetsbestånd som uppgår till cirka 300 lägenheter. Kostnaderna för drift och underhåll ökar och för att täcka de ökade utgifterna har det gjorts en kalkyl som visar att det krävs runt 350 000 kronor extra per år. TBAB föreslår därför en höjning på 2,5 procent.

–Vi snäppar upp för att öka underhållet på våra fastigheter och det är också allmänna kostnadsökningar som till exempel löner att ta hänsyn till, säger Mattias Andersson.

Enligt Hyresgästföreningens förhandlare, Ann-Christin Josefsson, står TBAB inför tuffa ekonomiska utmaningar, men hon ser ändå förutsättningar för en låg hyresuppgörelse.

– Att klara framtida underhåll utan allt för stora hyreshöjningar är en utmaning för bolaget. Samtidigt har ekonomin förbättrats på senare år och ränteläget beräknas hålla sig på en fortsatt låg nivå. Hyresgästföreningen tar ansvar och arbetar för en rimlig hyreshöjning för hyresgästerna, säger Ann-Christin Josefsson.

En tvårumslägenhet på 60 kvadratmeter med en snitthyra i beståndet skulle, med bolagets krav på 2,5 procent, få en hyreshöjning med 115 kronor i månaden.

Förhandlingen inleds den 27 mars och ska vara klar senast 1 april.