Och i samband med det så bjöds det in till en fest med middag och underhållning.

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes föreningens första ordförande Jerry Sandström och till sekreterare Tord Viktorsson.

Därefter fortsatte förhandlingarna med val av styrelse och övriga förtroendeuppdrag. Elisabeth Bergstrand valdes till ordförande på 2 år, Britt Nilsson Kassör på 2 år, Frank Lejhag vice sekreterare på 2 år.

Till suppleanter på 1 år valdes Lena Lundgren Karlsson och Lena Persson. Övriga i styrelsen Torbjörn Ström vice ordförande och Tord Viktorsson sekreterare har ett år kvar på sina uppdrag.

Efter valen berättade Elisabeth Bergstrand om årets program som bland annat innehåller resa till Regionarkivet i Vänersborg, stadsvandring mellan Folkets hus och Labacken, anbytarträff och föreläsningar om Agnetorp och Vättak.

När årsmötet avslutats så fortsatte kvällen med 40-årsfirandet. Elisabeth delade ut diplom och en blomma till flera medlemmar som varit viktiga för föreningen. Därefter berättade Jerry Sandström lite om hur han och Anita Larsson startade Tidaholms Genealogiska Förening 1978.

Kvällen fortsatte sedan med en middag och avslutades med att Per Wahlström pratade och visade bilder om Tidaholms Kioskbestånd under 1900-talet.