Det har varit mångas turer kring huruvida Tidaholm skulle hänga på nio andra kommuner i Västra Götaland om samverkan för att tillvarata de unika platåbergens möjligheter och utveckla geoturism. Genom att erhålla statusen Unesco Global Geopark menar initiativtagarna att det finns goda grunder att lyckas med det samt att skydda platåbergen.

Kultur- och fritidsnämnden sade tidigt nej till detta med hänvisning till resursbrist och andra prioriteringar som Outdoor Hökensås.

Karin Olofsson (MP) lämnade då en motion i ärendet som stöttades av många politiker inom oppositionen. Miljö- och byggnadsnämnden var positiv i ett yttrande till skillnad från kultur/fritid.

Kommunstyrelsen beslutade att en medverkan skulle utredas. Detta för ett år sedan. Utredningen har tagit tid och tiden för medverkan gick ut. 28 november lämnades ansökan in om att etablera en geopark i Västergötland. Nio kommuner stod bakom. Inte Tidaholm.

När kommunstyrelsen hade sitt senaste sammanträde godkändes utredningen som kommunledningsförvaltningen gjort och den lades till handlingarna.

I utredningen skrivs bland annat: "Det kan konstateras att kostnaden för deltagande skulle bli större än den årliga avgiften, 50 000 kr, med hänsyn till det arbete som behöver utföras på bergen. Kommunen är i ett ekonomiskt läge där anpassningar genomförs i samtliga verksamheter och där det finns begränsade möjligheter till satsningar likt denna."

Annons

Anna-Karin Skatt (S) och Runo Johansson (L) i kommunstyrelsen påpekar att frågan kan bli aktuell igen, 2024.

– Först då går det att ansöka igen. Initieras frågan på nytt får vi ta det då.

Relaterat: Tidaholm svänger om samarbete kring platåberg