Plastförpackningar som samlas in i Sverige levereras förutom till Swerec även till tre tyska anläggningar för sortering. Även dessa verksamheter har granskats.

— Den uppföljningen visade inte fanns anledning att gräva djupare i det resultatet. De tyska anläggningarna kunde hänvisa till vem de hade levererat materialet till, säger Annica Dahlberg på FTI.

Avtalet är likadant med de tyska som den svenska anläggningen - 80 procent ska materialåtervinnas. Därmed menar FTI att det är fullt möjligt att nå upp till 80 procent i materialåtervinning.

Annons

Nu förhandlar Swerec och FTI om avtal för detta och kommande år. Kravet på materialåtervinning föreslås ligga på samma nivå, 80 procent, och FTI hoppas att även Swerec ska leva upp till detta.

FTI har krävt Swerec på ett tresiffrigt miljonbelopp för att företaget tidigare inte levt upp till avtalet, men enligt vad tidningen erfar ingår en förlikning om detta krav i förhandlingarna.

Samtidigt medger FTI att branschen har ett ansvar för att förpackningarna som sätts i handeln ska gå att återvinna på ett bra sätt.

— Ja, givetvis har plastindustrin och även de som köper in förpackningar ett ansvar. Vi har tagit ett grepp under våren med att ta fram en guide kring vilka förpackningar som är lämpade ur återvinningsperspektiv. Vi startar en dialog med handeln, säger Kent Carlsson, vd på FTI.

Vad gäller laminat finns det möjlighet för producenter att välja varianter som är mer lämpade än andra för återvinning, enligt Kent Carlsson. Sedan finns det vissa typer av plast som bör undvikas.

— Vi ska vara ärliga och säga att frigoliten inte är bra ur återvinningsperspektiv. Den ska vi nog undvika i förpackningssammanhang, säger Kent Carlsson.

Emballage i papp är ett sätt att ersätta frigolit i förpackningar.