Orsaken är att han endast körde en mycket kort sträcka på inhägnat område. Man upphäver också anhållandet och häktningen.

Domen blir nu 50 dagsböter á 200 kronor, sammanlagt innebär det ett bötesbelopp på 10 000 kronor.

Mannens färd uppmärksammades av andra campinggäster, som sett honom dricka tidigare. En ordningsvakt stoppade honom och tillkallade sedan polis.