När vi frågade er läsare om var de värsta vägarna i Skaraborg finns var det många som svarade. Sammanfattningsvis kan man säga att det verkar finnas dåliga vägar överallt. Peter Ringh jobbar som projektledare för beläggning inom Trafikverket Skaraborg och han möter nu kritiken.

– Det finns planer baserat på det behov som finns, det vill säga de vägar som faller ut och ej uppfyller underhållsstandard. Sen är ju planerna ett levande dokument då det exempelvis efter en sådan här besvärlig vinter kan bli stora förändringar, skriver Peter i ett mail till tidningen.

Han påstår även att man tar åt sig av allmänhetens synpunkter och att det kan gå att tjata sig till förbättring.

– Alla synpunkter tas in och beaktas, är alltid välkommet med respons från allmänheten.

– Det enkla svaret är kanske nej, men "tjat" kan ju pålysa ett problem som kanske är värt att kika närmare på och finns det två vägsträckor som båda faller ut mot standard och man fått in väldigt mycket synpunkter på den ena sträckan är det ju kanske större chans att man fokuserar mer på den.

När man kan förvänta sig en bättring handlar enligt Peter om pengar.

– Det tar ju tid att förbättra ett helt vägnät men det är något som vi jobbar på. Till slut handlar det ju mycket om pengatilldelning och mer pengar ger ju större chans till större förbättringar.

Han tycker inte heller att vägarna generellt sett är särskilt dåliga.

Annons

– Generellt har vi relativt bra vägar och jämför man inom Västsverige särskiljer sig inte Skaraborg jämfört med till exempel Bohuslän, Halland eller Värmland, utan det finns en relativt jämn standard där det i varje område finns vägsträckor som är dåliga. Ju mer trafik det är på en väg, om det exempelvis går 10 000 bilar per dag jämfört med 200, så finns det ju en högre kravställning och därmed ett större "fokus". Så på så sätt finns det ju en viss prioritering ju mer trafik det är på en väg. Sen finns det även riktade landsbygdssatsningar för att kunna åtgärda vägar som annars kanske ligger långt ned på prioriteringslistan med hänsyn till just trafik, säger Peter Ringh på Trafikverket Skaraborg.