Föreningen Historieforum Västra Götaland, som härrör från den gamla Västgötaskolan med Dag Stålsjö, Werner Lindblom och Västgöta-Bengtsson, från 1970-80-talen, ska skicka in en anmälan till Myndigheten för press, radio och tv, MPRT, tidigare Granskningsnämnden.

– Den här serien är ren Mälardalspropaganda. Det handlar bara om Birka och Uppsala högar med som en röd tråd. Tre timmar totalt, och de nämner inte ens Västsverige vid namn. Man behöver inte vara så väldigt konspiratorisk för att tänka att här ligger en hund begraven, säger Morgan Nilsson.

Han menar att det finns ett syfte bakom.

– Jag tror att det är en motoffensiv mot den arkeologiska och historiska sensationen kring utgrävningen av Kata gård. De tål inte detta, där uppe i Stockholm.

Han refererar till tv-serien Svea rikes vagga, av Dag Stålsjö, som sändes i början av 1980-talet. Den lanserade en alternativ syn på hur Sveriges historia skulle kunna tolkas.

Annons

– De blev vansinniga uppe i Stockholm och därmed blev serien anmäld till granskningsnämnden, och fälld. Detta på grund av att det gjordes från Stockholm. Om det hade gjorts från Småland eller Lappland så hade nog ingenting hänt.

Efter utgrävningen och fynden vid Kata gård i somras, förutspådde Morgan Nilsson reaktioner från Stockholm och att det skulle komma ett motdrag.

– Det tog inte mer än 48 timmar, så stod det på nyhetssajterna, "Sensationellt fynd uppgrävt i gamla Uppsala". Det räckte inte med detta, utan man var tvungen att göra den här serien också, säger han.

Morgan Nilsson menar att det är grovt tjänstefel att i en serie om svensk historia kring vikingatid, järnålder och det tidiga kristnandet, inte nämna Västergötland.

– På 1000-talet när de fortfarande blotade på Uppsala högar, så hade vi i Skara 10 biskopar. Då var vi kristna sedan flera hundra år. Våra tidigaste runstenar som ligger i Kvänum, Fyrunga och Norra Vånga, är daterade flera hundra år innan man började hugga runstenar i Mälardalen. Man nämner inte detta. Det finns en medvetenhet bakom. Självklart är de inte så okunniga, det förstår ju var och en, säger han.

Flera medlemmar i föreningen har redan gjort anmälningar privat till MPRT, men styrelsen kommer även att skicka in en i föreningens namn. Skrivelsen är nu ute på remiss hos styrelsemedlemmarna.

– Den springande punkten i detta, och som måste ut, är att detta har sänts i svensk statlig television. Vi skattebetalare och licensbetalare har finansierat det. Detta är det allvarliga. Man måste ha på fötterna i tider av fake news, när man sponsras av skattebetalarna, säger Morgan Nilsson.