Centerpartiet i Tidaholm gästades under årsmötet av Leif Walterum från Skövde och pratade Centerpolitik med honom.

Under mötet konstaterades också att partiet ökat sitt medlemsantal. Föreningen firade detta med att äta en god landgång och äta pärontårta till kaffet. Tårtan fick vi ifrån Centerdistriktet, berättade Anneli Sandstedt

Ur verksamhetsberättelsen för år 2017 gick att läsa att Tidaholms Kommunkrets av Centerpartiet har varit representerade i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, i alla kommunens nämnder och styrelser samt i arvodesberedning och utvecklingsberedning.

Partiet har tillsammans med Liberalerna och Kristdemokraterna fortsatt samarbetet i Mitt Tidaholm och i oppositionsarbetet dessutom arbetat tillsammans med Moderaterna och Miljöpartiet.

Annons

Under året har partiet haft två medlemsmöten och tre styrelsemöte förutom de månatliga möten i anslutning till Mitt-möten.

Centern har arrangerat två pendlarkampanjer samt strax före jul en glöggkampanj i anslutning till julhandeln och man ordnade dessutom en småortskampanj då medlemmar stod vid badet i Fröjered och informerade och bjöd på fika.

På distriktsnivå har det varit deltagande på kretsråd och temakvällar minst en gång per månad.

Två i styrelsen är också numera med i Centerpartiets nätverk för pensionärer.

Representanter från Tidaholm har deltagit på distriktsstämma, regionstämma samt nomineringsstämma inför valet till riksdag och region. I Solna höll Centern en upptaktsträff för kretsordförande och där fanns Tidaholm också på plats.

Centerpartiet har under året ökat sitt medlemsantal.

Valda till år 2018: ordförande Ulf Persson, vice ordförande Mikael Hallin, kassör och sekreterare Anneli Sandstedt, ledamöter: Josette Rask, Per-Inge Karlsson, Lennart Axelsson, Ingela Johansson, Kjell Johansson. Ersättare: Anette Karlsson och Torgny Sandstedt.